Loading...
Meldkamer 2024-01-23T17:15:27+01:00

Veiligheidsregio

Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding spss testversion kostenlos herunterladen. De samenwerking moet zorgen voor verkleining van de risicos op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp openoffice language. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie.

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord is een van de 25 veiligheidsregios in Nederland herunterladen. De regio omvat 26 gemeenten en telt 642.000 inwoners. Binnen deze regio werken gemeenten en hulpdiensten samen aan de veiligheid van de inwoners. De grenzen van de veiligheidsregio vallen samen met die van het politiekorps Noord-Holland Noord minecraft auto mod herunterladen.

Organisatie

De term Veiligheidsregio Noord-Holland Noord slaat behalve op een geografisch gebied ook op een organisatie met meer dan tweehonderd medewerkers serien herunterladen netflix mac. De organisatie heeft een driehoofdige directie en een hoofdlocatie in Alkmaar. De veiligheidsregio coördineert de inspanningen op het gebied van veiligheid in de regio Noord-Holland Noord download videos purchased from amazon. Samen Hulpvaardig, luidt het motto. De ambitie is om in 2015 tot één van de veiligste regios van Nederland te horen.

Ontstaan

Na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam werd de knoop doorgehakt: de rampenbestrijding in Nederland moet beter elba desktop app herunterladen. Het resultaat is de indeling van het land in 25 veiligheidsregios. De komst van de regios moet ervoor zorgen dat de coördinatie van rampenbestrijding efficiënter verloopt youtube song downloaden mac. Op 1 januari 2004 was Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een feit.

Onderdelen

De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR, de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord herunterladen.

Partners

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan politie Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM, reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de ziekenhuizen in de regio george go herunterladen.